Mark Buxton

Mark Buxton perfumes  är en kollektion signerad av en av vår tids största parymörer. Den beskriver ett förfinat universum men med en avant-garde och modern estetik.

 

Hans kontrastfulla stil kombinerar en traditionell Brittisk chic touch med  nutida Dandy influenser och en nästan oartig rock-vibration som stretchar de klassiska lyxkoderna.

 

 

Hans önskan är att skapa och dela med sig av en ny sorts estetik:

 

Enkelhetens skönhet definierar essensen av hans skapande och avslöjar noggrannheten i hans korta och oförglömliga formulas.

Hans sökande efter klarhet fångar kärnan av en känsla och utstrålar alla sensualitetens sidor i en fri stil som lämnar stor plats för fantasin.

 

" Doftskapande är som en vägg under ombyggnad. Vi börjar från noll och bygger sedan, sten för sten, med material i olika storlekar som alla är beroende av varandra. En del av stenarna går sönder och försvinner för alltid.

Parfymörens uppgift är att för sin vägg, välja de stenar som är mest utmärkande, som är så exceptionella att de aldrig går förlorade. Skapelsen skall alltid komma till utifrån en önskan att den skall vara oförglömlig" -Mark Buxton