Villkor
Allmänna bestämmelser för medlemmar

Dessa bestämmelser reglerar COW parfymeris medlemsvillkor. Med medlem avses den som registrerat sig och via e-post fått vår bekräftelse.

Personuppgifter och Integritetspolicy

Den nya "Dataskyddsförordningen", GDPR börjar gälla 25:e Maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen från 1998. Syftet med GDPR är att ge alla
EU- medborgare rätt till skydd av sina personuppgifter.
Enligt denna lag måste du samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas av COW parfymeri i egenskap av ansvarig personal för denna.

Informationen kommer enbart att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte.

Våra leverantörer av betalningslösningar kommer få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra kreditkontroll.
För att kunna leverera din beställning till dig och hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med valt fraktbolag.


COW parfymeri kommer aldrig låta någon tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du möjlighet att få uppgifterna rättade eller raderade ("Rätten att bli glömd").

Mot bakgrund av den information som COW parfymeri nu lämnat samtycker du, genom att registrera dig, till att COW parfymeri får behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med vad som framgår ovan, eller vad som i övrigt följer av GDPR eller motsvarande lagstiftning i respektive land.

Giltighetstid

När du är registrerad som medlem gäller medlemskap tills vidare. COW parfymeri förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren.

Inga förpliktelser

Det kostar inget att registrera sig som medlem hos COW parfymeri och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Detta gör du på den sida där du ändrar dina personliga uppgifter.

Nyhetsbrev

När du blir medlem/kund på COW parfymeri kan du välja om du vill ta emot erbjudanden eller inte från oss. Du kan när som helst logga in på ditt konto och tacka nej till framtida utskick.