Augustinus Bader - Cow Parfymeri

Augustinus Bader


"One cult skin cream"
-Vogue

Professor Augustinus Bader från Universitetet i Leipzig är biokemist och en av världens ledande stamcellsforskare. Hans 30  år långa forskning har resulterat I en banbrytande teknologi som aktiverar, skyddar och strukturerar kroppens eget reparations-och återuppbyggnadssystem.
 
Kroppens stamceller fungerar som en reparerande kraft som mobiliserar kroppens egen biologiska förmåga att återuppbygga och läka. Stamcellerna som finns i huden är vilande i väntan på en aktiveringssignal för att reparera skador orsakade av såväl vardagslivet som miljöfaktorer. Dr Baders TFC8 teknologi (Trigger Factor Complex 8) "låser upp" denna funktion i cellerna och ger huden en kick-start för att stimulera dess förnyelseprocesser. 
Tills nu har stamcellsforskningen fokuserat på att arbeta med cellerna utanför kroppen eller genom att använda andra typer av stamceller ( från plantor eller djur).Dr. Baders teknologi arbetar med kroppens egna celler genom att aktivera dem på plats, boosta dem och få dem att skapa korrekt, läkt vävnad.

Resultatet är en dramatiskt förbättrad hud.

 

Läs mer
Läs mindre